Vitráže

Vytlačiť

Pri založení firmy v roku 1997 stál zámer majiteľa Martina Cárika venovať sa vitráži. Po bližšom spoznaní histórie vitráží, návštevou miest Jaslo, Poznaň, Toruň, Viedeň, Budapešť a absolvovaní viacerých školení v danom obore, začala v malej dielni v Humennom výroba vitráže, ktorej magickú krásu a farebnosť skla začalo využívať stále viac a viac zákazníkov. Záujem o vitráže rástol a z malých zákazok, kde zákazník využíva nepriehľadnosť skla na svoju intimitu od okolitého prostredia a zároveň oživuje štruktúrou a farebnosťou svoj interiér, pribúdali zákazky väčšie sakrálneho druhu, čo je pre každého vitrážistu výzvou. V priebehu 15 rokov vývoja a rastu firmy pribudlo na konto množstvo sakrálnych prác: 

Firma naďalej pokračuje v zdokonalení a rozšírení možnosti vitráže t.j. maľba, fusing, ohýbanie a tvarovanie skla, čím sa v danej oblasti stáva jedinečnou a veľmi kreatívnou v oblasti spracovania vitrážneho skla.